bedrijfsprofiel

 

Botzen Architectuur realiseert zowel kleine als grote projecten. In de woningbouw en utiliteitsbouw heeft het bureau ruime ervaring.

Streven is om aan al onze ontwerpen een natuurlijke vanzelfsprekendheid mee te geven. Zodanig dat deze onlosmakelijk zijn ingebed in de omgeving.

Daarbij laten wij onze opdrachtgevers zoveel mogelijk de wensen aanleveren en verzorgen wij de verschijningsvorm.

Hierbij spelen duurzaamheid, ecologie en energiebesparing een belangrijke rol. Duurzaamheid betreft dan niet alleen de ingrediƫnten, maar ook de architectuur die verondersteld wordt om een leven lang en bij voorkeur generaties mee te gaan.

het team

ir. H.A. (Henny) Botzen

 

Architect

R.A.M. (Richard) Beeloo

 

Klimaatadviseur

ing. R.F. (Rolf) Willemse PMSE RC

 

Registerconstructeur

ONZE UNIEKE WERKWIJZE

 

Het is belangrijk om te weten wat u te wachten staat als u van plan bent om te gaan bouwen.

Wij kunnen gelukkig een hoop werk voor u uit handen nemen en zijn er van overtuigd dat uw bij opdracht bij ons in goede handen is.

Voordat we beginnen met tekenen gaan we eerst eens rond de tafel zitten om elkaar te leren kennen en een goed beeld te krijgen wat de wensen zijn.

 

Schetsontwerp

We beginnen met een schetsontwerp. Hier worden de wensen van uw opdracht vertaald in een eerste opzet. We hebben dan ook al een verschijningsvorm en architectuur gekozen die bij u past. Zodra het naar uw wens is gaan we verder.

 

Voorlopig ontwerp

In het voorlopige ontwerp worden de adviseurs ingeschakeld en gaan we kijken welke installaties we gaan toepassen om een energie zuinig en een comfortabel gebouw te verkrijgen. Ook kunnen we 3D impressies en eventueel maquettes maken om een ruimtelijk inzicht te krijgen van de plannen.

 

Definitief Ontwerp

In dit stadium worden alle materialen, constructies en installaties  benoemd en alle afmetingen bepaald. Het plan wordt getoetst aan het Bouwbesluit en de bouwbesluitberekeningen worden gemaakt.

 

Bouwtekeningen Aanvraag Omgevingsvergunning.

Nu worden alle tekeningen en berekeningen ingediend via het OLO ( OmgevingsLoket Online) De omgevingsvergunning wordt door ons aangevraagd.

 

Bestektekeningen

De bestektekeningen kunnen gemaakt worden met het geschreven bestek. Deze vormen de juridische basis voor het contract met de aannemer.

 

Werktekeningen

De werktekeningen worden gemaakt voor de aannemer.

 

Bouwbegeleiding

Indien gewenst kunnen we tijdens de bouw de vinger aan de pols houden en bouwvergaderingen voorzitten.

Wij bewaken dan de technische en esthetische kwaliteit en het budget.

 

Oplevering

Als laatste regelen wij de oplevering voor u.

 

telefoon

T 0174 648 761

M 06 284 471 38