PROFIEL

Botzen Architectuur is een full-service architectenbureau, gespecialiseerd in nieuwbouw en verbouwingen en gevestigd in het Westland.

Botzen Architectuur realiseert zowel kleine als grote projecten. In de woningbouw en utiliteitsbouw heeft het bureau ruime ervaring. Streven is om aan al onze ontwerpen een natuurlijke vanzelfsprekendheid mee te geven. Zodanig dat deze onlosmakelijk zijn ingebed in de omgeving.Daarbij laten wij onze opdrachtgevers zoveel mogelijk de wensen aanleveren en verzorgen wij de verschijningsvorm. Hierbij spelen duurzaamheid, ecologie en energiebesparing een belangrijke rol. Duurzaamheid betreft dan niet alleen de ingrediënten, maar ook de architectuur die verondersteld wordt om een leven lang en bij voorkeur generaties mee te gaan.

CREATIEVE IDEEËN

Voor elke opgave wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Op de eerste plaats om de wensen van de opdrachtgever te realiseren, maar daarbij ook een meerwaarde te geven aan het uiteindelijke resultaat. Het ontwerpen als  een synergetisch proces zodat het resultaat meer wordt dan de som der delen.

DUURZAAM ONTWERPEN

In onze ontwerpen wordt voor duurzame materialen gekozen mede omdat deze een warme aardse uitstraling hebben en minder gevoelig zijn voor trends. Intelligente klimaatinstallaties en energie neutrale oplossingen zorgen daarbij voor duurzame gebouwen. Wij werken dan ook in een vroeg stadium nauw samen met diverse adviesbureaus op het gebied van constructies, bouwfysica,  klimaatinstallaties en domotica.

AANPAK

Het is belangrijk om te weten wat u te wachten staat als u van plan bent om te gaan bouwen.
Wij kunnen gelukkig een hoop werk voor u uit handen nemen en zijn er van overtuigd dat uw bij opdracht bij ons in goede handen is.
Voordat we beginnen met tekenen gaan we eerst eens rond de tafel zitten om elkaar te leren kennen en een goed beeld te krijgen wat de wensen zijn.
1/8

SCHETSONTWERP

We beginnen met een schetsontwerp. Hier worden de wensen van uw opdracht vertaald in een eerste opzet. We hebben dan ook al een verschijningsvorm en architectuur gekozen die bij u past. Zodra het naar uw wens is gaan we verder.

2/8

VOORLOPIG ONTWERP

In het voorlopige ontwerp worden de adviseurs ingeschakeld en gaan we kijken welke installaties we gaan toepassen om een energie zuinig en een comfortabel gebouw te verkrijgen. Ook kunnen we 3D impressies en eventueel maquettes maken om een ruimtelijk inzicht te krijgen van de plannen.

3/8

DEFINITIEF ONTWERP

In dit stadium worden alle materialen, constructies en installaties  benoemd en alle afmetingen bepaald. Het plan wordt getoetst aan het Bouwbesluit en de bouwbesluitberekeningen worden gemaakt.

4/8

BOUWTEKENINGEN AANVROUW OMGEVINGSVERGUNNING

Nu worden alle tekeningen en berekeningen ingediend via het OLO ( OmgevingsLoket Online) De omgevingsvergunning wordt door ons aangevraagd.

5/8

BESTEKTEKENINGEN

De bestektekeningen kunnen gemaakt worden met het geschreven bestek. Deze vormen de juridische basis voor het contract met de aannemer.

6/8

WERKTEKENINGEN

De werktekeningen worden gemaakt voor de aannemer.

7/8

BOUWBEGELEIDING

Indien gewenst kunnen we tijdens de bouw de vinger aan de pols houden en bouwvergaderingen voorzitten. Wij bewaken dan de technische en esthetische kwaliteit en het budget.

8/8

OPLEVERING

Als laatste regelen wij de oplevering voor u.