Project Description

GERARD GOOSENHUIS

Project details

Opdrachtgever: Stichting Humanitas

Locatie: Thomas Mannplaats 150, Rotterdam Ommoord

Ontwerpjaar:  1994 – 1995

Oplevering: 1998 – 2000

Project beschrijving

Het onderzoek naar de (ver)bouwmogelijkheden van het bestaande Gerard Goosenhuis, dat niet meer voldeed aan de huidige eisen van ouderenhuisvesting en zorg, wees uit dat het concept van de levensloopbestendige woning gecombineerd met een additioneel dienstenpakket slechts gerealiseerd kon worden als uitgegaan werd van sloop en nieuwbouw.

Het nieuwe complex vormt een hoek aan de Siegfried Undsetweg en de Martin Luther Kingweg en sluit als het ware de hoogbouwwijk af. Het past in het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan voor Ommoord ( Lotte Stam-Beese ), die nog als zeer vitaal wordt gezien.

Omdat als eis werd gesteld dat de oppervlakte van het additionele blok van waaruit zowel complexgerichte zorg als wijkgerichte zorg wordt voorzien, binnen bepaalde grenzen moet kunnen variëren, is gekozen voor twee hoogbouwvolumes; een woontoren van 21 woonlagen op een onderbouw aan de Siegfried Undsetweg en een langgerekt bouwvolume met 10 woonlagen op een onderbouw aan de Martin Luther Kingweg, verbonden door een in hoogte variërend volume voor de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals recreatiezalen, fysiotherapieruimtes, kapsalon, kinderdagverblijf, keuken en kantoor- en vergaderruimtes.

De 214 huurappartementen en de 40 koopappartementen variéren van 70 – 95 m2 bvo en zijn zodanig ingedeeld en bouwkundig voorbereid dat ( later ) benodigde voorzieningen relatief gemakkelijk zijn aan te brengen, waardoor naast een optimale woonkwaliteit wordt gezorgd voor de mogelijkheid de “zwaarste “ vorm van zorg te leveren, waardoor het verhuizen naar een verpleeghuis niet meer aan de orde is.

Ontwerp in loondienst bij EGM Architecten Dordrecht, ontwerpgroep Freek Prins